Bepaal het effect van uw initiatief

Is uw initiatief klein of groot? Veroorzaakt het weinig of veel overlast voor omwonenden? Krijgt het weinig of veel aandacht in de samenleving? Antwoorden op deze vragen geven u een beeld van het effect van uw initiatief op de omgeving. Na het invullen van de impactmeter krijgt u advies welke participatieroute bij uw initiatief past. Zo is voor een kleine verbouwing van een huis een andere participatieaanpak nodig dan voor het ontwikkelen van een gebouw met veel appartementen.

Vragen van de impactmeter

De vragen van de impactmeter gaan over het soort initiatief, de grootte ervan, de maatschappelijke aandacht die ervoor is en mogelijke overlast die erdoor kan ontstaan. Let erop dat u bij het beantwoorden van de vragen rekening houdt met uw buren en anderen die met uw initiatief te maken krijgen.

Impactmeter niet verplicht

U bent niet verplicht deze Impactmeter in te vullen. U bent zelf verantwoordelijk voor de participatie en de manier waarop u dit doet. De impactmeter helpt u om te bepalen hoe u het gesprek met uw omgeving het beste kunt voeren.

De resultaten van de Impactmeter worden niet opgeslagen. We vragen u wel het resultaat van de Impactmeter toe te voegen aan uw principeverzoek of vergunningaanvraag. Na het invullen van de Impactmeter kunt u de resultaten downloaden en opslaan op uw computer.